Een kristallen bol voor zonne-energie

Share:

Over het onderzoek

Het is interessant om in zonnepanelen te investeren, maar welke technologie moet je kiezen? Hoeveel panelen moet je installeren? En wat is het rendement op de investering? Gofran Chowdhury (Imec - KU Leuven - Energyville) ontwikkelt een "kristallen bol" die jou straks de optimale zonnetechnologie en configuratie voor jouw huis moet helpen kiezen 

Technologie
Gofran Chowdhury
imec - KU Leuven

We leven in een tijd waarin de natuur erg onder druk staat. Technologie speelde een nefaste rol in de milieuproblematiek, maar is tegelijk ook een essentieel onderdeel van de oplossing voor heel wat milieuproblemen. Dat inzicht inspireerde Gofran Chodwhury om zich toe te leggen op een carrière in de sector van de hernieuwbare energie. Zijn doctoraat richt zich op de energieprestatie van zonnepanelen en op weerspecifieke zonne-energiecentrales. Dergelijke tools stellen je in staat om de optimale zonnetechnologie voor jouw huis te kiezen en zo ook deel uit te maken van de oplossing.

 

Gerelateerde video's