Hoe interactief online lesgeven in een virtuele omgeving?

Share:

Over het onderzoek

Door de coronapandemie moesten leraren plots een snelle shift maken van offline naar online onderwijs. Leerlingen geboeid houden is al uitdagend in de klas, laat staan in een online context. Hoe kan een leraar goed interactief lesgeven online? Maaike Grammens (UGent) en haar collega's screenden ruim 3.000 wetenschappelijke artikels over online lesgeven na te gaan welke competenties een leraar hiervoor nodig heeft. Ontdek hun conclusies in dit filmpje.

Onderwijs
Technologie
Maaike Grammens
UGent

Hoe kan je een leraar opleiden om op een interactieve manier online les te geven? Nadat Maaike Grammens zelf ervaring opdeed als online leraar alsook ging observeren in Australië, de bakermat van het afstandsonderwijs, bleef ze het antwoord schuldig. Ze besloot daarom zelf een onderzoek op te zetten. Na enkele jaren in het onderwijs als leraar en pedagoog maakte ze de overstap naar de academische wereld waar ze via een Baekeland-mandaat, in samenwerking met de Universiteit Gent, een doctoraatsonderzoek aanvatte in functie van d-teach (www.d-teach.com). Door in kaart te brengen over welke competenties een online leraar moet beschikken en daarnaast te onderzoeken hoe we deze op de best mogelijke manier opleiden, wil ze online leraren bij d-teach, maar ook daarbuiten, gerichte trainingen op maat aanbieden.

Gerelateerde video's