Hoe kunnen we gehoorimplantaten slimmer maken?

Share:

Over het onderzoek

Een cochleair implantaat maakt het voor doven en slechthorenden mogelijk om toch goed te horen. Een prachtige uitvinding dus, alleen zijn er nog best wat bezoeken aan de audioloog vereist om zo'n toestel goed in te stellen en up-to-date te houden. Maar daar hebben Ben Somers (KU Leuven) en zijn collega's een ingenieuze oplossing voor gevonden. 

Gezondheid
Ben Somers
FWO - KU Leuven

Ben Somers is gefascineerd door de samenwerking tussen mens en machine. Daarom moest hij geen twee keer nadenken toen hij na zijn ingenieursstudies met steun van het FWO mocht beginnen aan een doctoraatsonderzoek over cochleaire implantaten aan de KU Leuven. Hij is ervan overtuigd dat interdisciplinariteit een groot voordeel is in wetenschappelijk onderzoek, en werkt daarom samen met dokters en audiologen om nieuwe meettechnieken te ontwikkelen die cochleaire implantaten slimmer en effectiever zullen maken.
 

Gerelateerde video's