Infrastructuur voor versnipperde regio's: kwalitatief én duurzaam?

Share:

Over het onderzoek

5 miljoen Vlamingen leven niet in een stadskern, maar in dorpen, stadsranden, verkavelingen of in linten. Die versnippering zorgt voor een grote uitdaging: hoe sluit je al die huizen aan op het rioleringsnetwerk en hoe zorg je voor een vlotte en duurzame mobiliteit? Moet iedereen dan maar naar de stad verhuizen? Neen, zegt architecte en stedenbouwkundig ontwerper Sophie Leemans (KU Leuven). Zij bekijkt hoe we de bestaande infrastructuur kunnen verbouwen en herinrichten, zodat we op een kwalitatieve manier verspreid kunnen wonen en werken. 

Duurzaamheid
Mobiliteit
Sophie Leemans
KU Leuven

Sophie Leemans is gepassioneerd door projecten op het snijvlak van architectuur en stedenbouw, met een grote belangstelling voor openbare ruimte en duurzaamheid in de brede zin van het woord. Haar huidige doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven in Gent richt zich op het heroverwegen van de relatie tussen mens en natuur in verspreide verstedelijking. Hier onderzoekt ze hoe bestaande infrastructurele netwerken kwaliteiten en kansen kunnen creëren voor duurzamer verspreid wonen en werken.

Gerelateerde video's