Kunnen we meertalig zijn in onze eigen moedertaal?

Share:

Over het onderzoek

Er is maar één stabiele grammatica, die geldt in alle situaties van taalgebruik, toch? Niet echt, zegt taalkundige Alexandra Engel (KU Leuven). Uit haar onderzoek blijkt dat we, afhankelijk van de setting, verschillende varianten van de grammatica gebruiken - je praat bijvoorbeeld anders tegen je vriend dan tegen je baas. In zekere zin zijn we meertalig in onze eigen moedertaal. 

Taal
Alexandra Engel
KU Leuven

Gefascineerd door het alomtegenwoordige en systematische karakter van taalvariatie, stelde Alexandra Engel zich tot doel de cognitieve principes te bestuderen die aan de basis liggen van variatiepatronen in taalgebruik. Ze richt zich in het bijzonder op het effect van verschillende settings en situationele contexten waarin taal elke dag wordt geproduceerd. De belangrijkste vragen van haar doctoraatsonderzoek zijn welke van de taalgerelateerde factoren die grammaticale keuzes bepalen, variëren tussen situaties en of sprekers gevoelig zijn voor deze situatie-specifieke effecten.

Gerelateerde video's