Linkse vrouwen en competente mannen?

Share:

Over het onderzoek

Ondanks een inhaalbeweging scoren vrouwen nog steeds minder goed dan mannen bij verkiezingen. Terwijl er in het Vlaams Parlement met 44 procent vrouwen bijna een genderevenwicht is, domineert de man nog steeds het lokale niveau. Slechts 1 op de 3 de gemeenteraadsleden is een vrouw. Robin Devroe zoekt uit waarom dat zo is. Iets om over na te denken alvorens u straks naar het stemhokje trekt?

Maatschappij
Robin Devroe
UGent

Nieuwsgierig en gebeten om te weten, met die woorden omschrijft Robin Devroe zichzelf graag. Met een open blik naar de wereld kijkend en geïnteresseerd in het reilen en zeilen van onze samenleving…De keuze voor een studie in de Politieke Wetenschappen lag dan ook voor de hand. Robin is als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent. In haar doctoraatsonderzoek, gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, gaat ze na waarom vrouwen het nog steeds minder goed doen bij verkiezingen. Op basis van een experimentele onderzoeksopzet probeert ze het bestaan van politieke genderstereotypen bij Vlaamse kiezers bloot te leggen.
 

Gerelateerde video's