Boeren leren van boeren

Share:
Over het onderzoek

Over het onderzoek

Boeren hebben voortdurend nieuwe kennis nodig in deze snel veranderende wereld, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met klimaatverandering of wat te doen met nieuwe plagen en ziekten die hun gewassen bedreigen. "Onderzoek toont aan dat de beste manier voor boeren om deze uitdagingen aan te gaan is om te leren van andere boeren," legt Simon Lox (ILVO - UAntwerpen) uit. Hij organiseert Farm Demonstration Networks, groepen van 10 tot 15 boeren die nieuwe praktijken testen op hun boerderijen en vervolgens elkaars boerderijen bezoeken om bijvoorbeeld het gebruik van een onkruidbestrijdingsrobot of een nieuwe gewasvariëteit te bespreken. Deze netwerken zijn meer dan een simpele kennisoverdracht. "Als boeren met elkaar praten, wisselen ze niet alleen informatie uit, maar ook betekenis." 

Simon Lox
ILVO - UAntwerpen

Vanuit zijn achtergrond in Geografie en Ruimtelijke Ordening leerde Simon Lox dat, om de veranderingen op onze planeet te begrijpen, het cruciaal is om de relatie van mensen met deze planeet en met elkaar te begrijpen. Zijn onderzoek richt zich op hoe boeren van elkaar leren over de verschillende interacties met hun gewassen en hun velden om de landbouw in de toekomst in stand te houden. Samen met ILVO en de partners in het H2020 IPMWORKS project brengt hij boeren met elkaar in contact om te delen over gewasbescherming.