Videos

Celien
De Stercke
UGent

Politieloze steden? Afwezigheden bij de politie onderzocht

Jaarlijks is er bij de Belgische politie het equivalent van zo'n 3.600 agenten afwezig door ziekteverzuim. "Dat is alsof er een jaar lang geen agent in Antwerpen en Gent te bespeuren is", vertelt criminologe Celien De Stercke (UGent). Hoe komt het dat de afwezigheidscijfers bij de politie al jaren hoger liggen dan in andere sectoren? Door de ziekteafwezigheden uit 2019 te bekijken kreeg De Stercke een beter zicht op welke groepen binnen de politie vooral langdurig afwezig zijn en welke factoren een rol spelen.
Leen
Bouckaert
Arteveldehogeschool

Hoe blijf je als ergotherapeut up-to-date bij de zorg voor thuiswonende ouderen?

Hoe zorg je er als ergotherapeut voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis kunnen blijven wonen? Dat ze zelf met de wagen kunnen blijven rijden? Of dat ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wanneer dat niet meer lukt? Om ergotherapeuten die werken met thuiswonende ouderen beter te ondersteunen, stelden Leen Bouckaert & haar collega's een klinische richtlijn op. Daarin gieten ze de laatste wetenschappelijke inzichten rond ouderenzorg in concrete aanbevelingen voor ergotherapeuten.
Talieh
Rajabloo
UHasselt

State-of-the-art klimaatonderzoek naar de industrie brengen

Denk je dat we in staat zullen zijn om de CO2-uitstoot tegen 2050 te stoppen? Want dat is wat we moeten doen in de strijd tegen klimaatverandering. Gelukkig werken momenteel wereldwijd naar schatting meer dan een miljoen onderzoekers aan oplossingen voor klimaatverandering. Aan de Universiteit Hasselt brengt Talieh Rajabloo state-of-the-art klimaatonderzoek & technologieën in kaart die energie-intensieve industrieën zoals de petrochemie en de metaalsector kunnen helpen hun CO2-uitstoot te verminderen.
Christophe
Gueibe
UHasselt

Hoe clandestiene kernproeven beter op te sporen

Wist je dat de aarde voortdurend wordt gemonitord om clandestiene kernwapentesten op te sporen? Helaas gooien ziekenhuizen en andere civiele toepassingen roet in het eten. Deze stoten ook radioactief xenongas uit in zeer kleine en ongevaarlijke hoeveelheden, maar dit blijkt genoeg te zijn om de detectie te verstoren. Christophe Gueibe onderzoekt hoe dit probleem kan worden opgelost, zodat we clandestiene kernwapentesten beter kunnen opsporen.
Daniely
Reis Santos
UHasselt

CO2 uit de lucht omzetten in nuttige producten

Daniely Reis Santos is een plantenliefhebber. Ze houdt vooral van het vermogen van planten om aan fotosynthese te doen: CO2 uit de lucht opvangen en omzetten in suiker met behulp van de energie van de zon. In haar doctoraat is ze vastbesloten hetzelfde te doen: zonne-energie gebruiken om CO2 om te zetten in nuttige producten via een proces dat -hou je vast- foto-elektrokatalyse heet. Maar om dat te doen, zijn er enkele uitdagingen die ze moet aangaan 🎥.e 👀 🎥
Stefan
Chichevaliev
VUB

Sociaal ondernemerschap - 's werelds remedie

Sociale ondernemingen, die werken aan het verlichten van maatschappelijke problemen zoals armoede, uitsluiting en vervuiling, staan voor veel uitdagingen. "Ze worden vaak niet erkend, niet gesteund en ondergewaardeerd", zegt Stefan Chichevaliev (VUB). Hij onderzoekt hoe het huidige bedrijfsklimaat de dagelijkse werking van sociale ondernemingen beïnvloedt. Zijn doel is uitzoeken wat deze ondernemingen nodig hebben om deze uitdagingen aan te gaan, zodat ze de meest kwetsbaren kunnen helpen.
Georgios
Outsios
VUB

Bedrijven helpen die de sleutel vormen tot een duurzame wereld

Doet de naam Boyan Slat een belletje rinkelen? Op 18-jarige leeftijd richtte hij The Ocean Cleanup op, een milieuonderneming die technologieën ontwikkelt en opschaalt om plastic afval uit de oceanen te filteren. Milieu-ondernemers zoals Slat en hun eco-innovaties vormen de hoeksteen van de overgang naar een duurzamere wereld. Maar hoe kunnen we hen helpen een grotere impact te maken? Dat is wat Georgios Outsios uitzoekt.
Luiza
Teixeira-Costa
VUB

Vijanden met voordelen: positieve effecten van maretak

Bij maretak denk je waarschijnlijk aan de kersttraditie of aan de oude druïden, terwijl het woord parasiet allicht niet in je opkomt. Toch is de maretak een parasitaire plant: maretak groeit op de takken van talrijke boomsoorten, waaraan de plant water en voedingsstoffen onttrekt. Zo kan de plant ernstige schade toebrengen aan z'n 'gastheer'. Toch moeten we maretakken niet overhaast van deze bomen verwijderen, zegt Luiza Teixeira-Costa. In deze video vertelt ze over de positieve kant van deze parasiet. 
Milos
Mihajlovic
VUB

Wat vindt de lever van kunstmatige voeding?

Kunstmatige voeding, zoals parenterale voeding -voedsel dat rechtstreeks in de bloedbaan wordt geïnjecteerd- is cruciaal voor ernstig zieke patiënten. Het houdt hen in leven, maar helaas kan het op langere termijn aanzienlijke leverschade veroorzaken. Om zulke leverschade te voorkomen, ontwikkelen Milos Mihajlovic en zijn collega's een geavanceerd menselijk levermodel in een petrischaal om beter te begrijpen hoe voedselinjectie tot leverschade leidt.
Carlos Leonidas
Leiva
VUB

Hoe beïnvloeden natuurbranden jouw gezondheid?

In het afgelopen decennium zagen we een recordaantal bosbranden in verschillende landen over de hele wereld. Deze branden vernietigen huizen en branden bossen af, maar hebben ook andere belangrijke "onzichtbare" gevolgen. "Rook van bosbranden leidt tot sterke luchtverontreiniging, die in verband wordt gebracht met risico's op korte en lange termijn, zoals hart- en luchtwegaandoeningen", legt biotechnoloog Leonidas Leiva uit. Hij werkt aan nieuwe materialen om deze schadelijke stoffen te herkennen, op te vangen en te neutraliseren.
Yanjuan
Chen
VUB

Sterk en energiezuinig 3D-geprint beton

Wist je dat we met een 3D-printer bruggen kunnen bouwen van beton? Toch moet deze veelbelovende technologie nog een aantal horde overwinnen vooraleer ze op grote schaal kan worden gebruikt in de bouw. VUB-onderzoeker Yanjuan Chen legt uit wat die uitdagingen zijn en hoe zij die wil helpen overwinnen.
Worku
Ewnetu
KU Leuven
UHasselt

Overlevingstijd voorspellen met onvolledige gegevens

Hoe lang leeft een patiënt na een kankerdiagnose? En hoe lang zal een huwelijk tussen een pas getrouwd koppel standhouden? Om voorspellingen te doen over deze zogenaamde 'overlevingstijd', de tijd tot een gebeurtenis zich voordoet, gebruiken onderzoekers statistische methoden om gegevens over de levensduur te analyseren. Maar wat als je onvolledige gegevens hebt? Kun je dan nog nauwkeurige voorspellingen doen? Dat is waar Worku Ewetnu aan werkt. Bekijk de video voor meer informatie.