De leerkracht: een superheld voor elk kind?

Share:

Over het onderzoek

Elke klas lijkt tegenwoordig wel een mozaïek. Een mix van kinderen die verschillen in gezinssituatie, cultuur en religie, maar ook in fysieke en verstandelijke mogelijkheden en in gender. Hoe ga je als leraar om met diversiteit in de klas? Veel leerkrachten voelen zich op dat vlak onvoldoende opgeleid. In gesprek gaan met leerlingen, ouders en collega's helpt om samen de meest krachtige oplossingen voor deze uitdagingen te bedenken. Maar hoe begin je daaraan? Om dat proces op gang te brengen, ontwikkelden Marijke Wilssens en haar collega's aan de Arteveldehogeschool ontwikkelden een doos gespreksstarters. Hoe die werken en waar je die als leerkracht kan vinden legt Marijke Wilssens uit in dit filmpje. 

Meer info op www.potentialtoteach.be

Maatschappij
Onderwijs
Marijke Wilssens
Arteveldehogeschool

Als master in de orthopedagogiek zet Marijke Wilssens zich al sinds 1998 in voor kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind en elke jongere, ongeacht zijn of haar sociale achtergrond, cultuur, religie, gender, fysieke of verstandelijke mogelijkheden. In haar onderzoeksprojecten werkt ze samen met scholen en andere onderwijspartners om het onderwijs optimaal af te stemmen op de groeiende diversiteit in de samenleving. Ook buiten het onderwijs streeft ze mee naar inclusie, bijvoorbeeld via een project in de opleiding sociaal werk van Arteveldehogeschool dat geestelijke gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk wil maken. De laatste jaren focust ze op hoe we leerkrachten en andere onderwijsprofessionals samen kunnen professionaliseren rond diversiteit en inclusie, en op de rol van leermaterialen en ondersteuning door een coach in dat proces. Marijke geeft hierover ook diverse nascholingen aan scholen, ondersteuningsnetwerken en andere organisaties in het onderwijsveld. Op die manier sijpelen de inzichten uit haar onderzoek naar diversiteit en inclusie door in trajecten van levenslang leren en omgekeerd.

Gerelateerde video's