Een beroerte in beeld

Share:

Over het onderzoek
 

Bij een beroerte telt elke seconde om zoveel mogelijk hersencellen te redden. Ingrijpen kan enkel binnen een nauw tijdsvenster van enkele uren, want laattijdige behandeling kan tot ernstige verwikkelingen leiden. Kunnen we voor die patiënten dan niets meer doen? Toch wel, vertelt  neurologe-in-opleiding Lauranne Scheldeman (KU Leuven-VIB / FWO). In haar onderzoek probeert ze ook die patiënten te helpen: "Ook al komen ze te laat, zullen sommigen onder hen toch nog baat hebben bij een behandeling."  

Gezondheid
Lauranne Scheldeman
FWO - KU Leuven - VIB

Lauranne Scheldeman combineert haar stage in de neurologie met een PhD in vasculaire neurologie en onderzoekt MRI-scans hersenen van patiënten met een acute ischemische beroerte. Door het analyseren van deze hersenbeelden wil Lauranne (een deel van) de acute ischemische beroerte pathofysiologie ontrafelen en beeldkenmerken identificeren die clinici kunnen helpen om betere behandelbeslissingen te nemen.

Gerelateerde video's