Het verslaan van oogaandoeningen

Share:

Over het onderzoek

Wereldwijd lijden 6 miljoen mensen aan erfelijke visuele stoornissen. En vandaag de dag is er nog geen behandeling beschikbaar. Pietro De Angeli (UKT Tübingen) is een van de wetenschappers die dit soort ziekten bij de wortel probeert aan te pakken: de genen. Want deze erfelijke visuele stoornissen ontstaan door defecten in de genen. De Angeli probeert een unieke, veilige en effectieve therapeutische aanpak te vinden om genetische afwijkingen te corrigeren.

Gezondheid
Extra logo's
Pietro De Angeli

Pietro De Angeli heeft een achtergrond in moleculaire biologie. Hij doctoreert aan het Wissinger Lab van de Universitätsklinikum Tübingen, binnen het "StarT" innovatieve opleidingsnetwerk. Het doel van zijn PhD-project is om CRISPR-Cas9 benaderingen toe te passen om enkele Stargardt-veroorzakende diep-intronische mutaties in het ABCA4-gen te redden, en om verder de mogelijkheid te onderzoeken om het potentieel van genetische bewerking in te zetten als veelbelovende technologie voor de behandeling van genetische aandoeningen.

Gerelateerde video's