Hoe ver kunnen we gaan om extreem premature baby's te redden?

Share:

Over het onderzoek

Extreem premature baby's moeten bij de geboorte vaak worden gereanimeerd. Als die reanimatie lukt, kan zo'n baby overleven, maar daarbij is er een grote kans dat die zwaar invalide zal zijn. Is reanimatie daarom altijd in het belang van de baby's? Alice Cavolo wil ouders en artsen helpen bij het nemen van deze uiterst moeilijke medische én ethische beslissing.

Gezondheid
Alice Cavolo
FWO - KU Leuven

Alice Cavolo (Italië) behaalde een master in de bio-ethiek aan de KU Leuven, waar ze momenteel een doctoraatsonderzoek uitvoert aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Cavolo is altijd al geïnteresseerd geweest in het kruispunt tussen ethiek en geneeskunde. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op de moeilijke beslissingen inzake reanimatie van extreem premature kinderen (22 tot 28 weken zwangerschap). Het doel is om de ethische kwesties te onderzoeken en eventueel ethische richtlijnen te ontwikkelen voor artsen en ouders.

Gerelateerde video's