"Juf, ik ben bang" - Emoties en meertaligheid

Share:

Over het onderzoek

Waarom pikken sommige kinderen talen sneller op dan anderen? Om dat te weten te komen is weten wat kinderen voelen bij die talen zeer belangrijk. "Wie een taal graag spreekt, zal die meer gebruiken en zal er beter in worden", vertelt Graziela Dekeyser (KU Leuven). Zij doet onderzoek naar de emoties die kinderen hebben bij Nederlands en bij hun thuistaal.

Communicatie
Onderwijs
Taal
Graziela Dekeyser
KU Leuven

Van jongs af aan heeft Graziela Dekeyser de wereld om haar heen willen begrijpen. Tijdens haar studie sociologie kreeg ze een nieuwe kijk op die wereld: niet iedereen krijgt dezelfde kansen in het leven. Sindsdien zet zij zich in om ongelijkheid aan te pakken, vooral als het gaat om kinderen en (jonge) adolescenten. In het verlengde hiervan richtte ze haar Ph.D. op de ervaringen van kinderen met meertaligheid, omdat veel mensen over deze kinderen praten, maar ze zelf zelden gehoord worden in publieke en politieke debatten.

Gerelateerde video's