Kon Cleopatra niet spellen? ✍ ❌

Share:

Over het onderzoek

"Goedgekeurdt"* staat te lezen in een Koninklijk Besluit dat mogelijk ondertekend werd door Cleopatra (of toch zeker door één van haar ministers). Maar hoe komt zo'n spelfout in zo'n belangrijk document? Konden Cleopatra en haar ministers niet spellen? Dat zoekt classicus Geert De Mol (Universiteit Gent) uit in zijn doctoraat.

* De documenten waren in het Grieks opgesteld, maar de bewuste spelfout 'ghinestooi' komt in het Nederlands overeen met goedkeurdt met 'dt'.

Geschiedenis
Taal
Geert De Mol
UGent

Van jongs af aan een grote belangstelling hebben voor de Nederlandse spelling kan ernstige gevolgen hebben. Voor Geert De Mol leidde die belangstelling hem naar de Universiteit Gent, waar onderzoek doet naar de Oudgriekse spelling in papyrusdocumenten. Hij is geïnteresseerd in het mogelijke verband tussen sociale status, tekstsoort en spellingvariatie. Dat kan ons beeld van de schrijvers van de papyri veranderen, doordat we ons niet hoeven te baseren op hedendaagse veronderstellingen die niet gelden voor de oudheid.

Gerelateerde video's