Vergeten oorlogshelden

Share:

Over het onderzoek

Op Wapenstilstand herdenken we traditiegetrouw de tienduizenden gesneuvelde soldaten van WOI & WO II. Maar wat gebeurde er met de nagenoeg 200.000 invalide soldaten en burgers van de wereldoorlogen? In haar doctoraat bestudeert Marisa De Picker (KU Leuven) de re-integratie van deze oorlogsinvaliden.

Geschiedenis
Marisa De Picker
KU Leuven

Marisa De Picker is doctoraatsstudente aan het Centrum voor Historische Pedagogiek van KU Leuven. Al van kindsbeen af is ze gefascineerd door geschiedenis en als adolescent schreef ze verschillende historische kortverhalen voor schrijfwedstrijden in België en Nederland. Later behaalde Marisa een Master in de Geschiedenis en een Postgraduaat in Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Op dit moment bereidt Marisa een doctoraatsproefschrift voor over de onderwijs- en arbeidsondersteuning voor personen met een fysieke handicap in België tussen 1908 en 1958. Ze heeft daarbij aandacht voor drie grote groepen in de samenleving: kinderen en jongvolwassenen met een beperking sinds de geboorte; slachtoffers van een arbeidsongeval; en invalide soldaten en burgers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Gerelateerde video's