Videos

Maarten
Cromheeke
ILVO

Groen gras voor melkkoeien, ook tijdens droge periodes

Is in droge periodes het gras groener aan de overkant? Dan is de kans groot dat het rietzwenkgras is. Deze grassoort is veel beter bestand tegen droogte dan het traditionele Engelse raaigras. Helaas hebben koeien het niet zo voor rietzwenkgras: ze vinden het minder smakelijk en verteren het minder vlot. Bij ILVO testen Maarten Cromheeke en zijn collega's of nieuw ontwikkelde rassen rietzwenkgras meer in de smaak vallen bij jongvee en melkvee en of ze beter worden verteerd.
Thijs
Vanden Nest
ILVO

Frisgroen gras voor onze melkkoeien

Hoe kunnen landbouwers hun melkkoeien frisgroen gras voorschotelen, zonder dat ze daarvoor kilo's kunstmest moeten gebruiken? 🐮 Bij ILVO werken ze aan een nieuw dieet voor de koe, met naast gras ook klavers en smalle weegbree op het menu ☘️ Onderzoeker Thijs Vanden Nest legt uit welke voordelen het inzaaien van die planten zoal biedt.
Kobe
Coorevits
ILVO
KU Leuven

Slim emissies meten in melkveestallen

"Melk is goed voor elk", zo luidt het gezegde. Helaas zit er ook een luchtje aan melk. Zo produceren koeien ammoniak en methaan via hun adem en mest. Die schadelijke gassen komen vooral vrij wanneer de koeien op stal staan. In zijn doctoraat zoekt Kobe Coorevits naar een manier om de uitstoot van deze gassen op een nauwkeurige én betaalbare manier in melkveestallen te monitoren. Want, zo luidt een ander bekend gezegd, "meten is weten".
Thomas
Thys

Innoveren in de kinderopvang: hoe gaat dat?!

Kinderbegeleiders hebben vaak goede ideeën over een andere indeling van de speelruimte, een beter contact met de ouders of meer aandacht voor elk kind. Maar de tijd en ruimte om er echt mee aan de slag te gaan, die is er vaak niet. Of toch? Aan de Arteveldehogeschool ontwikkelden Thomas Thys en z'n collega's met Gokart een tool om innovatie in de kinderopvang te faciliteren.
Lien
Pattyn
Arteveldehogeschool

Samen leren als schoolteam dankzij teamkracht

Zou het niet geweldig zijn om alle kennis en talenten in een schoolteam te benutten, samen te leren en zo de onderwijskwaliteit te verbeteren? Scholen doen nog te weinig aan zogenaamd 'teamleren', zo blijkt uit onderzoek van Lien Pattyn. Om schoolteams daarbij te helpen, ontwikkelde zij met haar collega's de tool 'Teamkracht'.
Julie
D'Haeyer
Arteveldehogeschool

Hoe ga je om met probleemgedrag op school?

Leerlingen die constant praten in de klas, gekke geluiden maken of zomaar rondlopen... Herkenbaar? Als leerkracht is het vaak moeilijk om met probleemgedrag bij leerlingen om te gaan. Om leerkrachten hierin te ondersteunen, werkten Julie D'haeyer en haar collega's 'Leerkracht Veerkracht' uit. Een traject waarmee je samen met je schoolteam zoekt naar een oplossing die werkt voor jouw school.
Dimitri
Vrancken

Bewegen tijdens en na kanker

Elk jaar krijgen liefst 70.000 mensen in België te horen dat ze kanker hebben. Studies tonen aan dat bewegen tijdens de behandeling een gunstig effect heeft op de levenskwaliteit van kankerpatiënten. En toch beweegt 70% van hen een pak minder na de diagnose dan ervoor. Met 'Moving Cancer Care' ontwikkelden Dimitri Vrancken tools om patiënten met kanker meer te laten bewegen.
Lina
Silva-Rodriguez
VITO

Hoe het effect van onzekerheid op de elektriciteitsmarkt te minimaliseren

Wist je dat de elektriciteit die vandaag wordt opgewekt gisteren al door de producenten en detailhandelaren werd verhandeld op de 'day-ahead' elektriciteitsmarkt? ⚡️ 🤝 Maar wat gebeurt er als we morgen een winderige dag verwachten 💨 maar uiteindelijk veel minder wind, en dus minder windenergie, hebben dan verwacht? Lina Silva-Rodriguez legt uit hoe zij wiskundige modellen gebruikt om met deze onzekerheid om te gaan.
Lina
Silva-Rodriguez
VITO

Hoe het effect van onzekerheid op de elektriciteitsmarkt te minimaliseren

Wist je dat de elektriciteit die vandaag wordt opgewekt gisteren al door de producenten en detailhandelaren werd verhandeld op de 'day-ahead' elektriciteitsmarkt? ⚡️ 🤝 Maar wat gebeurt er als we morgen een winderige dag verwachten 💨 maar uiteindelijk veel minder wind, en dus minder windenergie, hebben dan verwacht? Lina Silva-Rodriguez legt uit hoe zij wiskundige modellen gebruikt om met deze onzekerheid om te gaan.
Leonie
Hallemans
KU Leuven
VITO

Van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC): op naar een toekomstbestendig elektriciteitsnet

Moderne elektrische apparaten, zoals de smartphone of de elektrische auto, werken met gelijkstroom (DC) terwijl ons elektriciteitsnet werkt met wisselstroom (AC). Daarom heb je bv. een oplader nodig, die het ene type stroom naar het andere omzet. Schakelen we dan niet beter over op een DC-elektriciteitsnet? In haar doctoraat onderzoekt Leonie Hallemans hoe we zulke nieuwe DC-netten even veilig kunnen maken als ons oude AC-net.
Murih
Pusparum
UHasselt
VITO

Van een algemene naar een gepersonaliseerde diagnose

Moet je je zorgen maken als bijvoorbeeld je cholesterolgehalte boven de 'normale' waarde ligt? Niet noodzakelijk. Zoals Murih Pusparum (VITO - UHasselt) betoogt: testresultaten worden vaak vergeleken met een standaardbereik van 'normale' waarden, terwijl elke persoon zijn eigen bereik kan hebben, afhankelijk van leeftijd, geslacht en genetische of biologische eigenschappen. Daarom werkt ze aan een meer gepersonaliseerde diagnose.
Annelore
Aerts
VITO

Plastic reïncarnatie als oplossing voor plasticvervuiling

Minder dan 10%. Zoveel van al het plastic wordt vandaag gerecycleerd. De rest wordt verbrand, of eindigt op stortplaatsen of -helaas- in onze oceanen... Het probleem is dat bij de huidige recyclagemethodes de kwaliteit van het plastic bij elke recyclagecyclus afneemt, wat recyclage economisch minder interessant maakt. Is er dan geen methode om plastic herhaaldelijk te recycleren zonder kwaliteitsverlies? Jawel: chemische recyclage, ofwel het 'reïncarneren' van plastic. Annelore Aerts (VITO) legt je uit hoe dat werkt.