Videos

Thomas
Thys

Innoveren in de kinderopvang: hoe gaat dat?!

Kinderbegeleiders hebben vaak goede ideeën over een andere indeling van de speelruimte, een beter contact met de ouders of meer aandacht voor elk kind. Maar de tijd en ruimte om er echt mee aan de slag te gaan, die is er vaak niet. Of toch? Aan de Arteveldehogeschool ontwikkelden Thomas Thys en z'n collega's met Gokart een tool om innovatie in de kinderopvang te faciliteren.
Lien
Pattyn
Arteveldehogeschool

Samen leren als schoolteam dankzij teamkracht

Zou het niet geweldig zijn om alle kennis en talenten in een schoolteam te benutten, samen te leren en zo de onderwijskwaliteit te verbeteren? Scholen doen nog te weinig aan zogenaamd 'teamleren', zo blijkt uit onderzoek van Lien Pattyn. Om schoolteams daarbij te helpen, ontwikkelde zij met haar collega's de tool 'Teamkracht'.
Julie
D'Haeyer
Arteveldehogeschool

Hoe ga je om met probleemgedrag op school?

Leerlingen die constant praten in de klas, gekke geluiden maken of zomaar rondlopen... Herkenbaar? Als leerkracht is het vaak moeilijk om met probleemgedrag bij leerlingen om te gaan. Om leerkrachten hierin te ondersteunen, werkten Julie D'haeyer en haar collega's 'Leerkracht Veerkracht' uit. Een traject waarmee je samen met je schoolteam zoekt naar een oplossing die werkt voor jouw school.
Dimitri
Vrancken

Bewegen tijdens en na kanker

Elk jaar krijgen liefst 70.000 mensen in België te horen dat ze kanker hebben. Studies tonen aan dat bewegen tijdens de behandeling een gunstig effect heeft op de levenskwaliteit van kankerpatiënten. En toch beweegt 70% van hen een pak minder na de diagnose dan ervoor. Met 'Moving Cancer Care' ontwikkelden Dimitri Vrancken tools om patiënten met kanker meer te laten bewegen.
Lina
Silva-Rodriguez
VITO

Hoe het effect van onzekerheid op de elektriciteitsmarkt te minimaliseren

Wist je dat de elektriciteit die vandaag wordt opgewekt gisteren al door de producenten en detailhandelaren werd verhandeld op de 'day-ahead' elektriciteitsmarkt? ⚡️ 🤝 Maar wat gebeurt er als we morgen een winderige dag verwachten 💨 maar uiteindelijk veel minder wind, en dus minder windenergie, hebben dan verwacht? Lina Silva-Rodriguez legt uit hoe zij wiskundige modellen gebruikt om met deze onzekerheid om te gaan.
Leonie
Hallemans
KU Leuven
VITO

Van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC): op naar een toekomstbestendig elektriciteitsnet

Moderne elektrische apparaten, zoals de smartphone of de elektrische auto, werken met gelijkstroom (DC) terwijl ons elektriciteitsnet werkt met wisselstroom (AC). Daarom heb je bv. een oplader nodig, die het ene type stroom naar het andere omzet. Schakelen we dan niet beter over op een DC-elektriciteitsnet? In haar doctoraat onderzoekt Leonie Hallemans hoe we zulke nieuwe DC-netten even veilig kunnen maken als ons oude AC-net.
Murih
Pusparum
UHasselt
VITO

Van een algemene naar een gepersonaliseerde diagnose

Moet je je zorgen maken als bijvoorbeeld je cholesterolgehalte boven de 'normale' waarde ligt? Niet noodzakelijk. Zoals Murih Pusparum (VITO - UHasselt) betoogt: testresultaten worden vaak vergeleken met een standaardbereik van 'normale' waarden, terwijl elke persoon zijn eigen bereik kan hebben, afhankelijk van leeftijd, geslacht en genetische of biologische eigenschappen. Daarom werkt ze aan een meer gepersonaliseerde diagnose.
Annelore
Aerts
VITO

Plastic reïncarnatie als oplossing voor plasticvervuiling

Minder dan 10%. Zoveel van al het plastic wordt vandaag gerecycleerd. De rest wordt verbrand, of eindigt op stortplaatsen of -helaas- in onze oceanen... Het probleem is dat bij de huidige recyclagemethodes de kwaliteit van het plastic bij elke recyclagecyclus afneemt, wat recyclage economisch minder interessant maakt. Is er dan geen methode om plastic herhaaldelijk te recycleren zonder kwaliteitsverlies? Jawel: chemische recyclage, ofwel het 'reïncarneren' van plastic. Annelore Aerts (VITO) legt je uit hoe dat werkt.
Michelle
Laeremans
VITO

Chemische stoffen in het lichaam in kaart gebracht

Meten is weten. Dat is het credo van Michelle Laeremans (VITO). Samen met een team van onderzoekers volgt ze de gezondheid van 300 kinderen in Mol, Dessel en Retie op. Dit doen ze vanaf de zwangerschap tot wanneer het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Op die manier brengen ze de blootstelling aan chemische stoffen in kaart.
Nor
Kamariah
KU Leuven
VITO

Hoe mijnafval een tweede leven te geven

Wat als we mijnafval een tweede leven konden geven? Mijnbouw produceert veel afval. Dat mijnafval bevat nog enkele overgebleven waardevolle metalen. Nor Kamariah doet onderzoek naar nieuwe methodes om deze overgebleven metalen uit het mijnafval te halen en tegelijkertijd deze residuen ineens te reinigen. Dat proper mijnafval kan zo dan gerecycleerd worden als bouwmateriaal. 
Kevin
Van Daele
FWO
UAntwerpen
VITO

Hoe kunnen we CO2 recycleren?

Stel je voor dat we, in plaats van schadelijke CO2 uit te stoten in de atmosfeer, dit zouden kunnen recycleren en gebruiken om je toekomstige laptop of smartphone van stroom te voorzien. Dat is wat Kevin Van Daele onderzoekt. Hij ontwikkelt nieuwe katalysatoren om CO2 efficiënt om te zetten in mierenzuur, een waardevolle chemische stof die op een dag uw toekomstige elektronische apparaten kan aandrijven. 
Marlies
Thys
FWO
VITO
VUB

Recycleerbare thermoharders uit houtafval

Wist je dat de gemiddelde levensduur van een windturbine 20 jaar is? Daarna belanden windturbines helaas op het stort omdat ze zijn gemaakt van thermoharders, materialen die (nog) niet gerecycleerd kunnen worden. "Het is tijd om daar verandering in te brengen", zegt Marlies Thys. Zij onderzoekt hoe recycleerbare thermoharders te maken door gebruik te maken van ... houtafval.