Waarom falen de sociale wetenschappen?

Share:
Over het onderzoek

Over het onderzoek

Harde wetenschappen, zoals de natuurkunde, begrijpen zeer goed hoe de materiële wereld werkt en droegen bij tot enorme technologische vooruitgang. Maar de sociale wetenschappen, zoals economie of sociologie, slagen er blijkbaar niet even goed in om te begrijpen hoe de sociale wereld -de menselijke samenleving- werkt. Zo weten we blijkbaar niet goed hoe wereldwijd een vreedzame en welvarende samenleving op te bouwen. In zijn onderzoek probeert Michael Bauwens (UAntwerpen) te achterhalen welke fundamentele veronderstellingen onderzoekers moeten gebruiken om aan sociale wetenschap te doen. Want hoe beter we de sociale wereld begrijpen, hoe beter we de oorzaken van armoede, onrecht en conflict kunnen bestrijden.

Maatschappij
Michaël Bauwens
UAntwerpen

Na een bachelor, master en master-na-master in de wijsbegeerte haalde Michaël Bauwens in 2018 ook een doctoraat in de wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte van de KU Leuven. Sinds 2019 is hij als doctor-assistent verbonden aan het departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op sociale ontologie, toegepaste ethiek, metafysica en godsdienstfilosofie.

Gerelateerde video's