Ben jij een expert in het ondersteunen van leerlingen?

Share:

Over het onderzoek


"Waarom durven leerkrachten het woord 'expert' niet in de mond te nemen? Waar is die beroepsfierheid?" Isabelle Step (Arteveldehogeschool) wil leerkrachten met haar Experto-tool helpen om hun expertise en die van collega's te (h)erkennen en te vergroten, door samenwerking en uitwisseling te bevorderen. 

Onderwijs
Isabelle Step
Arteveldehogeschool

Isabelle Step is een docent in Bachelor na Bachelor-opleidingen Buitengewoon onderwijs en Schoolontwikkeling. De manier waarop Isabelle lesgeeft in haar klas les, is een combinatie van haar eigen ervaringen op scholen als leraar en als coördinator van onderwijsbehoeften. In haar huidige functie ondersteunt en coacht ze het leerproces van de studenten, docenten en directeuren. De afgelopen twee jaar heeft ze onderzoek gedaan naar de expertise van leraren in het speciaal onderwijs in hun ondersteunende rol van de algemene leraar bij het werken met kinderen met speciale behoeften.  

Gerelateerde video's